לנטיב
שַׁבֵּץ-טִיב 2024
עמוד הבית > מדריך למשתמש > שיבוץ אוטומטי

 שיבוץ אוטומטי

בניגוד למצב האינטראקטיבי, שבו פעילויות משובצות לפי שיקול דעת המשתמש, במצב האוטומטי זוהי אחריות התוכנה להחליט מתי כל פעילות משובצת, כך שאין שום התנגשויות ושכל האילוצים שהזנתם מקויימים במערכת בצורה מיטבית. כתוצאה, עבור בתי ספר רבים, מנהלים ואחראי מערכת, יכולת הבנייה האוטומטית חוסכת למעשה זמן רב.

Automatic mode illustration shabetz8.png

מנוע הבנייה האוטומטי של התוכנה שלנו מצוייד באלגוריתם אינטליגנטי מאוד, אשר עולה ביכולותיו על כל דרך ידנית לבניית המערכת. הבה נבין קצת כיצד הוא עובד לפני שנסביר כיצד לתפעל אותו.

כיצד התוכנה בונה את המערכת בצורה אוטומטית?

הרעיון הבסיסי מאחורי אלגוריתם האוטומציה הוא די פשוט. הכל סובב סביב שיפור: שיפור הדרגתי ומחושב היטב. למעשה, בעיית בניית מערכת השעות יכולה להיות מחולקת לסדרה של מהלכים, שמטרת כל אחד מהם לשפר בצורה כלשהי את המערכת. בכל שלב של תהליך זה התוכנה מעריכה תחילה מה "לא בסדר" כרגע עם המערכת על סמך הנתונים והאילוצים שהזנתם. אז היא בוחרת את ההפרה הכי חמורה שהיא מוצאת ומקדישה זמן מדוד למציאת דרך לפתור אותה. תחילה, התוכנה מקדישה רק 3 שניות למציאת פתרונות כאלו. בצורה זו, להפרות הקלות לפתרון ניתן מענה מהיר באיטרציה הראשונה.

החריגות שלא נפתרו באיטרציה הראשונה מועברות למה שאנו מכנים "תור המתנה". באיטרציה השניה התוכנה מעלה את הזמן המוקדש לפתרון כל חריגה כזאת ל-15 שניות ואז מנסה שוב לפתור את החריגות שהועברו לתור ההמתנה באיטרציה הקודמת. תהליך זה חוזר על עצמו מספר פעמים, כאשר התוכנה מגדילה את הזמן עוד ועוד בכל איטרציה חדשה.

ישנו דבר אחד נוסף אשר חשוב להבין אודות האלגוריתם האוטומטי, והוא כיצד בדיוק התוכנה מעריכה האם מהלך מסויים משפר את המערכת או לא. כפי שזכור לכם, כל אילוץ הוא בעיקרו נוסחה מתמטית אשר מסכמת דבר מה במערכת. כאשר אתם מגדירים אילוץ, אתם פשוט מגדירים מגבלה על התוצאה של הנוסחה הזאת עבור משאב מסויים. כעת, הפרה מתרחשת כאשר התוצאה איננה בתחום המינימום/מקסימום (או הרצוי) שהגדרתם; וההפרש בין התוצאה המסוכמת לבין המינימום או המקסימום הוא למעשה הערך (או אם תרצו הניקוד) של החריגה. מה שהתוכנה עושה כדי להעריך את המערכת, הוא לסכם את הניקודים של כל החריגות. בצורה כזאת היא מגיעה למספר מוחלט אשר מהווה את הניקוד הכללי של המערכת. ניקוד כללי זה הוא מה שהתוכנה מסתכלת עליו כאשר היא מחליטה האם מהלך משפר את המערכת או לא - רק אם ההשפעה המסוכמת של מהלך משפרת את הניקוד הכללי, מהלך זה נחשב כבעל תועלת ומיושם הלכה למעשה על-ידי התוכנה.

כיצד לעבור למצב האוטומטי?

על מנת שתוכלו להפעיל את הבנייה האוטומטית, עליכם לעבור תחילה למצב האוטומטי על-ידי לחיצה על הכפתור "אוטומטי" בפינה השמאלית התחתונה של המסך:

Automatic button shabetz8.png

הערה: במצב האוטומטי אין באפשרותכם לבצע שינויים ידניים (אינטראקטיביים) במערכת. ניתן להזין אילוצים בלבד. כדי לחזור למצב שבו אתם יכולים שוב לבצע שינויים ידניים, יש לעבור בחזרה למצב האינטראקטיבי.

מהו חלון החריגות?

עם כניסתכם למצב האוטומטי, התוכנה תחליף את חלון המשאבים והפעילויות בחלון החריגות. חלון החריגות מציג את כל האילוצים המופרים במערכת הנוכחית. ההפרות הללו הן מה שהמנוע האוטומטי יעבוד עליו בזמן הבנייה האוטומטית. שימו לב שפעילויות בלתי משובצות נחשבות גם כן להפרות של אילוץ בשם "שיבוץ", וגם הן יופיעו בחלון החריגות. כך שגם אם המערכת שלכם ריקה, וזו בעצם הפעם הראשונה שאתם נכנסים למצב האוטומטי, אתם תראו את כל הפעילויות שלכם מופיעות ברשימה כהפרה של אילוץ ה-"שיבוץ".

Violations pane shabetz8.png

כיצד להפעיל את הבנייה האוטומטית?

כדי להפעיל את האוטומציה, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הכפתור "פתור הכל" בתחתית חלון החריגות:

Automation launch illustration shabetz8.png

שימו לב שחלון החריגות מכיל שני כפתורים נוספים בתחתיתו: "פתור" ו-"התעלם". ניתן להשתמש בכפתור ה-"פתור" כדי להפעיל את האוטומציה לפתרון בעיה ספציפית ברשימה. לשם כך, עליכם לסמן תחילה את האילוץ המופר ברשימה ואז ללחוץ על "פתור".

בכפתור ה-"התעלם" ניתן להשתמש על מנת לבקש מהתוכנה להתעלם באופן זמני מהפרה כלשהי. הווה אומר שהתוכנה תתעלם מהאילוץ שסימנתם ותתנהג כאילו לא הוגדרה עליו שום מגבלה. שימו לב שהאילוצים שמהם ביקשתם להתעלם לא נשמרים, ולכן אם ברצונכם להתעלם מאילוץ כלשהו באופן תמידי, עליכם למחוק לגמרי מרשימת האילוצים את מגבלת המינימום/מקסימום/רצוי שהגדרתם.

מה קורה בזמן הבנייה האוטומטית?

התוכנה תתחיל לפתור את החריגות הקיימות במערכת האחת אחרי השניה. ההתקדמות בתהליך הבנייה האוטומטית תשתקף על-ידי 3 מספרים בתחתית חלון החריגות:

  1. מספר הבעיות שנותרו לי לפתור - זהו מספר הבעיות (ההפרות) אשר קיימות כרגע במערכת.
  2. מספר השיפורים שנעשו במערכת - זהו מספר השינויים החיוביים אשר משפרים את איכות המערכת אשר נעשו עד כה על-ידי התוכנה. שימו לב שמספר זה יהיה גבוה יותר ממספר הבעיות מכיוון שלרוב דרושים מספר מהלכי שיפור כדי לפתור באופן סופי חריגה כלשהי. לדוגמה, אם חריגה כלשהי מורכבת מ-2 חלונות עודפים מעבר למה שמותר, לרוב יידרשו שני מהלכי שיפור כדי לסתום את שני החלונות הללו.
  3. בעיות ממתינות ללא פתרון - זהו מספר החריגות שהתוכנה לא הצליחה לפתור באיטרציה הנוכחית. התוכנה תנסה לפתור אותן באיטרציה הבאה על-ידי הקצאת זמן רב יותר למציאת פתרון לכל אחת מהן.

Automatic solver shabetz8.png

תוכלו לעצור את הבנייה האוטומטית בכל עת על-ידי לחיצה על הכפתור "עצור". לאחר מכן ניתן כמובן להפעיל אותה בחזרה על-ידי לחיצה על הכפתור "פתור הכל" שוב.

הפרק הבא: אילוצים.

  יש לכם שאלה? שלחו לנו דואר אלקטרוני אל SUPPORT@LANTIV.CO.IL